ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ НА АТОМА

     Тъй като атомът е толкова малък, че не можем да видим с нито с просто око, нито с микроскоп каква е неговата структура, всички сведения за него се получават въз основа на косвени наблюдения и експерименти. В съответствие с получените сведения учените изграждат представа за строежа  на атома, която се нарича модел на атома.

      Планетраният модел на атома се основава на резултатите от опитите на английския физик Е. Ръдърфорд. Той установява, че атома се състои от две основни части. ядро и електрони.  Електроните обикалят около атомното ядро, така както планетите обикалят около Слънцето.