ЕЛЕКТРОННА ОБВИВКА

    Електронът е елементарна частица, присъстваща в електронните обвивки - eлектроните слоеве на атомите на всички химични елементи. Движението на електроните предизвиква електрическите явления като електрическия ток.
    Зарядът на електрона е неделим и равен на 1,602 189 2(46)×10-19 C или - 1 в атомни единици.
    Думата електрон идва от гръцката ήλεκτρον, означаваща кехлибар. След натриване с вълнено парче плат, кехлибарът привлича малки предмети, което е свидетелство за статично електричество. Терминът електрон като елементарна частица с неделим заряд е предложен от Джордж Джонсън Стоун през 1894. Експерименталното откритие на електрона е направено от Дж. Дж. Томсън, който през 1897 наблюдава отклонението на т.нар. катодни лъчи.
    Днес учени от шведския университет на   гр. Лунд твърдят, че са са го снимали използвайки сложен фотокомплекс, включващ лазер, спектрометър и стробоскоп, учените получили енергийния “портрет"  на електрона, представляващ  десет концентрични кръга.