ИНТЕРЕСНО

            ЛЮБОПИТНО:

 • В една капка с диаметър 1 мм има 17 млрд. протони.
 • Ако нашият околен свят увеличи размерите си 1 млн. пъти, косъмът ще стане дебел 100 м, микробите ще станат като овце, а атомите все още - невидими.
 • Ако светът се увеличи още 100 пъти- общо 100 млн. пъти - обикновената ябълка ще стане голяма като земното кълбо, микробите - гигантски чудовища по-големи от 100 м и едва тогава атомите ще станат видими.
 • Ако напълним един напръстник само с атомни ядра, наредени едно до друго, той би тежал 114 000 000 тона.
 • Aко атомните ядра на всички хора на Земята се подредят едно до друго, те ще заемат обем по-малък от този на един напръстник.
 • На морското равнище един кубически сантиметър въздух (големината на бучка захар или мрамор) ще съдържа 45 милиарда милиарда атома. 45.000.000.000.000.000.000  
 • Размерите на атома са от порядъка на 10 м, а на ядрото – 10 м. Следователно атомът е “кух”, а в центърът му се намира едно малко ядро, на голямо разстояние, от което се намират електроните. Ако мислено увеличим атома до размерите на футболно игрище, ядрото му ще бъде с големина на зрънце просо.
 • Атомите са много малки – наредени един до друг десет милиона атома образуват редичка с дължина 1 мм.
 • Масата на хелиевото ядро е по-малка от сумата на масите на съставящите го протони и неутрони.
 • При свързването на протони и неутрони, за образуването на един грам Не /хелий/, се освобождава толкова енергия, колкото се освобождава при изгарянето на вагон и половина въглища!
 •      В един грам от най- лекото вещество – водорода има 660 000 000 000 000 000 000 000 атома. Ако един атом е голям колкото главичка на топлийка, то за да се поберат всички тези “главички атоми” ще е нужен сандък висок 1 км, заемащ площ 606 000 кв. км. /пет и половина пъти по-голям от територията на България/.
 • Най – леката частица е електронът – масата му е 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 910710 г.
 • Човешкото тяло съдържа около 20 mg калий–40, който е β-радиоактивен.
 • Известно е, че в продължение на много години всеки час 1 гр. Радий /Rа/ отделя около 100 J енергия.
 • Първата атомна бомба, при която енергия се получава от експлозивното разлагане на урана с атомно тегло 235 на по-леки елементи. Нейната мощ била равно на 20 000 тона тротилов еквивалент.

                       

         ОТГАТНЕТЕ НАПИСАНОТО:   

       

    СНИМКА НА АТОМ
    Учени от Department of Energy на Националната лаборатория на Оук Ридж са успели да получат серия уникални изображения на ясно различими един от друг атоми на леки елементи като бор, въглерод, азот и кислород. Те са постигнали това посредством използване на електронномикроскопска техника от последна генерация (т.нар. метод корекция на аберацията).
Снимките са получени с помощта на STEM (scanning transmission electron microscope), а самите атоми (принадлежащи все на елементи с ниско атомно число) са били разположени върху еднослойна проба от бор нитрид.

    Уникалното в разработената от групата учени техника е, че тя позволява анализирането на различни материали буквално „атом по атом”. По този начин може да се установи наличието на различни дефекти в молекулярната структура на различни материали например.
„Въоръжени” с подобен инструмент, химици, физици и други научни работници, занимаващи се с нанотехнологии, ще могат да създават много по-детайлни и точни компютърни симулации, предвиждащи поведението на произволен материал. Това е от ключово значение за изследвания, занимаващи се с технологиите за съхранение на енергията и повишаване на енергийната ефективност.


           

                АТОМИУМ
    Атомиумът е монумент, построен за Експо'58, панаирът в Брюксел през 1958 г., проектиран от Андре Уотъркейн. Той е 102 метра висок, с 9 стоманени сфери съединени така, че образуват модел на единична клетка от железен кристал, увеличен 165 милиарда пъти. Горната сфера предоставя панорамна гледка към Брюксел. Всяка сфера е 18 метра в диаметър. Три сфери в момента (2008) са затворени за посетители, а останалите са лесно достижими с ескалатор. Вертикалният връх съдържа лифт, който е считан за много бърз и напреднал по време на строителство (скоростта е 5 m/s). Паметникът първоначално е планирано да остане само шест месеца. Въпреки това, той скоро се превръща в символ не само на един световен панаир, но и на модерната архитектура и Брюксел и остава непроменен почти 50 години.