ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ

    Радиоактивността убедително доказва, че в атомните ядра е скрита огромна енергия. Радиоактивните лъчения отнасят със себе си само малка част от нея, но дори тази малка част от ядрената енергия е многократно по-голяма от енергията, отделена при химичните реакции. Съществуват ли освен радиоактивността и други явления, при които се отделя ядрена енергия? Как тя се използва за мирни цели? От Ръдърфорд до наши дни хиляди учени дават своя принос в решаването на тези изключително важни за човечеството въпроси.

        Международната агенция за атомна енергия (International Atomic Energy Agency, IAEA) е автономна, международна организация, основана на 29 юли 1957 година. Нейната цел е да поощрява мирната употреба на ядрена енергия и да възпрепятства използването ѝ за военни цели.