АТОМНО ЯДРО

     Почти цялата маса на атома е съсредоточена в атомното ядро, макар то да заема незначителна част от обема му. По размери ядрото е около 100 000 пъти по-малко от атома. Ако мислено увеличим ядрото до десетстотинкова монета, електроните ще обикалят на разстояние 1 километър от него. Това означава, че голяма част от пространството вътре в атома е „празно”.
    Атомите на различните елементи се различават по броя на електроните, които обикалят около ядрата им.
    Атомното ядро е заредено положително. Положителният електричен заряд на атомото ядро е точно равен на сумата от отрицателните заряди на електроните. Затова като цяло атомът е електрически неутрален, т.е. няма заряд.
     Експериментално е установено, че и атомното ядро, както атома, е изградено от по-малки частици. Тези частици са два вида – протони и неутрони.
    Неутронът е електронеутрален, а протонът има положителен заряд, равен по големина на заряда на електрона. Масите на протона и неутрона са приблизително равни и почти 2000 пъти по-големи от масата на електрона.
    Откриването на ядрото се дължи на работата на Ърнест Ръдърфорд.