ИЗТОЧНИЦИ

Интернет ресурси:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Атом
https://atomiclesson.hit.bg/Welcome.htm
https://www.referati.org/atom/13351/
https://www.izpiti.net/atomno-qdro-stroej-atomen-nomer-masovo-chislo/
https://bg.itpedia.sfilar.com/it/Атом
https://physics.madnet-bg.com/index.php
https://www.lubenkaravelov.eu/new_page_19.htm
https://science.actualno.com/news_151679.html
https://atomiclesson.hit.bg/use.htm
https://www.gensuikin.org/english/photo.html
https://www.chernobyl.me/
https://pphotographyb.blogspot.com/2010/09/chernobyl-by-paul-fusco.html
https://physics-bg.org/bg/
https://radioactivity-bg.hit.bg/
https://uranovodelene.hit.bg/atom.html

Материали на хартиен носител:
Физика и астрономия 7 клас; издателство Булвест 2000
Физика 8 клас; издателство Делфи, 1996
Физика 8 клас; издателство Свят. Наука, 1996
Физика 8 клас; издателство К§М на МФ „Св.Св.Кирил и Методий”, 1996
Четива, любопитни факти и задачи по Химия - І част; „Нар. просвета, Сф, 1986г., Ив. Лилов и к-в.
Химията през вековете; Нар. просвета, Сф, 1957г. Д. Славчев.
Химически калейдоскоп; Нар. просвета, Сф, 1976г. С. Бенева и И. Лилов.