РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

    Въпреки много строгите мерки за сигурност при работата на ядрените реактори са известни случаи на аварии в АЕЦ (например Чернобил), когато от активната зона на реактора са изхвърляни в атмосферата значителни количества радиоактивни вещества те попадат в почвата, водата и въздуха и водят до радиоактивно замърсяване на околната среда. Особено опасни за човека са радиоактивните изотопи на йода и стронция. Например човек може да погълне радиоактивен йод от млякото произведено в засегнат от аварията район. Йодът се натрупва в щитовидната жлеза, а стронция в костите, поради което човешкият организъм се подлага на продължително вътрешно радиоактивно облъчване.

Чернобил.rar (7,2 MB)

    Транспортирането на ядрено гориво също изисква специални мерки за безопасност.

    Опасност за околната среда може да възникне и при неправилно съхраняване на радиоактивните отпадъци. Ядрените реактори периодично се зареждат със свежо гориво. Вече използваното гориво съдържа голямо количество радиоактивни вещества. То се подлага на преработка, а получените радиоактивни отпадъци се погребват в специално построени за тази цел хранилища. Вземат се мерки за да се изключи възможността радиоактивни вещества от хранилищата да попаднат в почвата и водите.

     Материалите, които се използват като ядрено гориво, съвсем не са в неограничени количества на Земята. Те подлежат на изчерпване както нефта и въглищата.

    При изгаряне на въглищата на ТЕЦ в атмосферата се изхвърлят някои радиоактивни вещества, които се съдържат във въглищата.