АТОМНА БОМБА

    В атомната бомба, която с убиването на десетки невинни хора, постави началото на нов етап в живота на човечеството, се проявява внезапно освободената ограмна енергия, скрита в атомните ядра. Днес за никого не е тайна устройството на това страшно оръжие.  

    Атомната бомба е ядрено оръжие, използващо енергията, която се отделя при верижна реакция на делене на тежки атомни ядра.


    Единственото подходящо гориво за верижна реакция, което се среща на Земята, е лекият изотоп на урана - 235U.


    Други две вещества с по-добри качества – плутоний (изотопът 239Pu) и лекият изотоп на урана 233U се получават изкуствено съответно при облъчване с неутрони на обеднен уран 238U и торий 232Th в атомен реактор.
    Идеята на атомната бомба е да се предизвика бърза верижна реакция на делене на атомното гориво, при която се отделя огромно количество енергия.
    За целта определено количество атомно гориво, което при нормални условия не поддържа верижна реакция (подкритично състояние) се пренарежда бързо така, че новото подреждане да превишава значително критичната маса. В момента, в който е достигната желаната надкритична маса, е необходимо в нея да бъдат вкарани свободни неутрони, които запалват верижната реакция.
Освободената за това кратко време енергия, предизвиква, внезапно, огромно нагряване на средата около бомбата. Температурата достига десетки милиони градуси. Следва внезапно разширяване на нагретия въздух и ударна вълна с огромна мощ придружена от силен и оглушителен трясък. Бързото освобождаване на огромно количество енергия, носена от различните частици, може да доведе до експлозия, наречена ядрен взрив.

    При експлозията от разделянето на урановите ядра се боразуват нови радиоактивни вещества, които пречиняват смърт или други огромни поражения на живите организми. Независимо от излъчваните частици се отделят и мощни снопове γ-лъчи. След експлозия те се образува грамаден облак, който се издига до тавана на тропосферата. Този облак съдържа радиоактивен прах и в продължение на месеци и години се разпространява до най – отдалечените краища на земното кълбо и застрашава живота на цялото човечество. В ръцете на милитаристите и терористите, атомна бомба би означавало огромна заплаха за световния мир.
    Необходимо е също надкритичната маса да бъде задържана толкова дълго време, че да могат да протекат достатъчно цикли от верижната реакция преди прегрятото от реакцията гориво да се разлети. Атомното гориво не може да бъде използвано напълно. Атомната бомба, пусната над Хирошима (65 кг уран) е изгорила около 1% от горивото си, а тази над Нагасаки – около 16% като и за двете това е била очакваната ефективност.

Хирошима и Нагасаки.pdf (4,7 MB)