ЯДРЕНИ  РЕАКТОРИ

         
    Верижната реакция на деление за кратко време обхваща много голям брой ядра и води до ядрен взрив, при който се отделя огромна енергия. Такава верижна реакция се осъществява при взривяване на една атомна бомба. За да се използва ядрената енергия за мирни цели, трябва да се контролира скоростта на реакцията, така че енергията да не се отделя взривоопасно, а постепенно.
    Устройствата, в които се осъществяват управляеми реакции на деление на ядрата се наричат ядрени реактори. В т.нар. активна зона на реактора се поставят касетите с ядрено гориво. В тях се вкарват специални регулиращи пръчки, които поглъщат част от неутроните и по този начин контролират скоростта на верижната реакция. Реакторът се охлажда от течаща под голямо налягане вода, която поглъща полученото при делението на ядрата количество топлина и го извежда извън реактора. След това топлината се използва за производство на електроенергия.

    Делението на ядрата на урана е съпроводено с мощно радиоактивно лъчение. Освен това голяма част от продуктите на деление също са радиоактивни. Затова е много важно да се осигури надеждна радиационна защита около активната зона на реактора. тази защита включва прегради от стомана, вода и бетон, които поглъщат радиоактивните лъчения.
    АЕЦ Koзлодуй (Атоната електроцентрала в Козлодуй) има 6 енергоблока.
Това е единствената българска атомна електроцентрала и най-голямата в региона. Строежът ѝ започва на 6 април 1970 г., а официалното откриване е на 4 септември 1974 г. Към момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5-ти и 6-ти реактори с общ капацитет 2 000 MW. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. и са от типа ВВЕР-1000. От 1993 година на АЕЦ Козлодуй е въведена автоматична система за контрол на радиоактивните лъчения. Извършват се измервания както вътре в централата така и в 110- километровата зона около нея. Вземат се проби за анализ на въздуха, водите, растителността, млякото и други.