ЯДРЕНИ СИЛИ

     Стабилността на атомните ядра се обяснява с действието на сили от нов тип наречени ядрени сили. Въпросът  за природата на ядрените сили е сложен и все още не е напълно изучен. Експериментално са установено основните свойства на ядрените сили:
•  
Ядрата са стабилни образования, от което следва че ядрените сили компенсират електричното отблъскване между протоните т.е. те са сили на привличане. При много малки разстояния между протоните и неутроните обаче силите на привличане се сменят с ядрени сили на отблъскване.
•    Ядрените сили не зависят от електричния заряд на частиците. Положително заредените протони и незаредените неутрони взаимодействат с еднакви сили.
•    Ядрените сили се насищат. Всеки протон или неутрон не взаимодейства с всички останали протони и неутрони в ядрото, а само с ограничен брой частици – тези, които са разположени най-близо до него. Това показва, че големината на ядрените сили много бързо намалява с разстоянието между частиците. Затова ядрата на тежките елементи са нестабилни. Те могат самопроизволно да се разпадат, като изпускат радиоактивни лъчения, или да се делят на по-леки ядра под въздействието на някаква частица.

    Действието на ядрените сили е свързано с един друг вид енергия наречена ядрена енергия. Тъй като ядрените сили са много по-големи от всички останали сили в природата в атомните ядра е запасена огромна енергия.