ЯДРЕН СИНТЕЗ

    Ядреният синтез е процес, обратен на деленето. При него две леки ядра на изотопи на водорода - (деутерий и тритий) се сливат в по-тежко ядро. При това се отделя много повече енергия, отколкото при деленето на урана.

    На земята (в океаните) има много голямо количество водород. При тази реакция няма радиоактивни отпадъци, което е голямо предимство пред деленето на урана.

    За да се осъществи ядрен синтез е необходимо леките ядра да бъдат при температура  от порядъка на десетки милиони градуси. Създаването на такива условия е изключително трудно. Ето защо въпреки условията на много учени, все още не е осъществено контролируемо извличане на значителни количества енергия по този начин.

    С цел постигане на управляем ядрен синтез през 2007 г. започна голям международен проект, наречен ITER (интернационален термоядрен експериментален реактор). Участват страните от Европейския съюз, Русия, Япония, САЩ, Индия, Китай, и Южна Корея. Целта на проекта е  в град Кадараш, Южна Франция, да се създаде ядрен реактор, в който енергията на ядрения синтез да се превръща в електрична енергия. В този проект, като член на Европейския съюз, участва и България.

   

 

        Ядреният синтез е причина звездите да светят. Огромната гравитация е създала в ядрата им подходящи температурни условия за протичането му.