РАДИОАКТИВНИ ЛЪЧЕНИЯ

    При разпадането на радиоактивните вещества се изпускат радиоактивни лъчения. Те биват α (алфа), β (бета) и γ (гама) лъчи.
   Алфа-лъчите (алфа-частиците) са поток от хелиеви ядра (съставени от два протона и два неутрона). Имат положителен заряд. Когато взаимодействат с атомите на веществото, в което се движат, те откъсват от атомите електрони и ги превръщат в йони. Така веществото се йонизира. α- частиците бързо губят енергията си и спират. Те проникват в тъканите на около 0,1 мм дълбочина. Обикновен лист хартия ги поглъща напълно. Практически не са опасни за човека при външно облъчване.
   Бета-лъчите (бета-частиците) са поток електрони. Те имат по-слабо йонизиращо действие, отколкото α-лъчите, но пък проникват до 20 мм дълбочина в тъканите. Във въздуха те изминават няколко метра, но се поглъщат напълно от алуминий или стъкло. При големи дози външно облъчване могат да причинят поразяване на кожата.
   Гама лъчите (гама-частиците) приличат на светлинните лъчи, но носят много по-голяма енергия. Имат много силно йонизиращо действие и проникват на дълбоко в тъканите. Във въздуха изминават стотици метри.  Могат да бъдат спрени само от дебела преграда от олово или бетон. Те нанасят големи вреди върху живите организми. По-дълбоко разположените органи получават 60% от лъчите, достигнали до кожата.

Радиоактивност.pps (69 kB)