ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНОСТТА

    Радиоактивните изотопи на различни химични елементи намират приложение в много области на науката и техниката. В биологията и медицината широко се използва методът на белязаните атоми. Методът се основава на това, че при своите химични свойства радиоактивните изотопи не се различават от нерадиоактивните изотопи на същия химичен елемент. Радиоактивността се използва като своеобразен „белег“ по който може да се проследи за участието на дадения химичен елемент в обмяната на веществата, натрупването му в различни органи и т.н. По метода на белязаните атоми е установено, че за сравнително кратък интервал от време човешкият организъм почти напълно се обновява – старите клетки се заменят с нови. В медицината радиоактивните лъчения се използват както за откриване така и за лечение на заболяване. С γ-лъчи се унищожават раковите клетки, които се делят много по-бързо от нормалните клетки и са по-чувствителни към лъченията.

     Разнообразни приложения намират γ-лъчи в селското стопанство. Облъчването на семената води до повишаване на добивите от някои култури. При радиация възникват трайни изменения (мутации) в растенията и микроорганизмите. Понякога това води до създаване на мотанти с ценни свойства. По такъв начин например са получени восокопродуктивни микроорганизми, които се използват при производството на антибиотици. Способността на лъченията да умъртвяват клетки се прилага за стерилизиране на хранителни и фармацевтични продукти.

    Радоиактивните лъчения намират още много други ценни приложения. Радиоактивните лъчения носят информация за излъчващите ги вещества. Това дава възможност да се откриват полезни изкопаеми, да се определя възрастта на археологически находки от биологичен произход - мумии, текстилни тъкани, останки от дървета и др.

    Радиоактивността – смъртоносен враг или неоценим помощник? Отговорът на този въпрос зависи единствено от човешкия разум.