НАЧАЛО

          
               Светът, това е Вселената, за която знаем толкова малко. Светът, това е природата – загадъчна, разнообразна и вечно изменяща се. От незапомнени времена човек търси разрешение на загадките на заобикалящия го свят и обяснение на неговото разнообразие. Още древните мислители са търсели нещо общо, някакво единство в разнообразието на света.
   
        И сега не е тайна за никой, че всички тела се състоят от голям брой градивни частици - атоми, молекули и йони.
   
        Всичко е изградено от атоми.                                 Въздухът, който дишаме, човешкото тяло, растенията, животните, планетите, звездите, необятната Вселена - всички са изградени от милиони невидими малки атоми. Те са толкова малки, че ако подредим 10 милиона атома един до друг, ще се получи обща дължина само 1 mm!